Ngao vàng giá bao nhiêu?

Sò sữa giá bao nhiêu?

Ốc hương sữa loại 1?

Điểm bán Sò huyết cồ?

Hình ảnh Ốc hương đá?